Διεύθυνση:

Γεωργίου Παπανδρέου 24-26

Πόλη

Κόρινθος

Χώρα

Ελλάδα

Ταχ.Κώδικας

20100

Τηλέφωνο

2741071488

Email

info@toeklekton.gr